RELIABILITY BUILT IN™

Equip系列: Equip感应龙头: 5EF-1D-DG-4DP

5EF-1D-DG-4DP Equip : Equip Sensor Faucets - T & S Brass

下载

概述

产品型号5EF-1D-DG-4DP
产品描述Equip感应龙头: 台装, 单孔, 固定鹅颈管, 4"(102mm)中心距面板
包装箱尺寸17.75x8.69x3.56

产品规格

特性
  • 本体安装: 台式
  • 本体: 单孔
  • 水嘴: 鹅颈管
  • 特点: 4" (102mm)面板
通用产品代码671262759427

认证

认证
  • NSF/ANSI 61 ::: ASME A112.18.1 / CSA B125.1 ::: 台湾/TAA ::: 马萨诸塞联邦 ::: NSF/ANSI 372 (铅含量) ::: 加州65号提案
法定通告
  • 加州消费者关怀计划:加州65号提案

特征

附件