RELIABILITY BUILT IN™

零配件: Equip Parts: 013849-45

013849-45 Parts & Accessories : Equip Parts - T & S Brass

概述

产品型号013849-45
产品描述SCREWS, 4mm METRIC (QTY=10)
包装箱尺寸3x5 POLY BAG

产品规格

特性
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
通用产品代码671262567831

认证

法定通告
 • 加州消费者关怀计划:加州65号提案

特征

附件